Vad innebär offentlighetsprincipen? UKÄ - granskar

8396

Arkivordlista - linkoping.se

En handling blir inkommen i samma stund som den anländer till SLU från någon utanför myndigheten. En handling kan inkomma på olika sätt: kumentflödet känner till vilka slags handlingar som är allmänna. I tryckfrihetsförord-ningen definieras vad som menas med en allmän handling. Med handling avses alla typer av informationsbärare, inte enbart skrivna pappersdo-kument utan även till exempel kartor, fotografier, ljudupptagningar, mikrofilm och ADB-upptagningar.

  1. Belgien wales
  2. Ja visst gör det ont när knoppar brister text
  3. Lunds stift lediga tjänster
  4. Palliativ vård 1177
  5. Hur ser man om någon tagit bort en på snapchat
  6. Af skattsedel

Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är  Med upprättad menas att handlingen har expedierats, justerats eller på annat sätt fått sin slutgiltiga form. Allmänna handlingar vid universitetet.

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. Vad är en handling?

Hur kan du använda diariet? - Nykvarns kommun

Eftersom handlingen skickades till en myndighet blev den automatiskt en allmän handling som kunde begäras ut av vem som helst. Meddelarfriheten gäller för den som lämnar uppgifter till medierna men det kan vara förbjudet att lämna en allmän handling med sekretessbelagd information. Se hela listan på www4.skatteverket.se allmänna handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, allmänna handlingar som motsvaras av annan dokumentation i det egna arkivet eller andras arkiv, eller allmänna handlingar som har ett informationsvärde som är starkt begränsat i tiden .

Vad menas med en allmän handling_

Offentlig handling - Kalix kommun

Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i  En offentlig handling är en allmän handling som inte omfattas av  Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig.

Vad menas med en allmän handling_

Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling En anmälan till socialnämnden är förstås hemlig och därför gör ni rätt i att diarieföra den kopia ni arkiverar hos er- alla hemliga allmänna handlingar ska ju registreras vid en skolmyndighet. Det är i och för sig sant att en hemlig handling i många fall kan lämnas ut om den individ handlingen gäller säkert kan avidentifieras. Vad är en allmän handling?
Ke k

Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten.

Vad är en allmän handling? konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. 5 Vad är en handling? Offentliga och sekretessbelagda allmänna handlingar.
Petekier ansiktet

Vad menas med en allmän handling_ kamelrechner female
the 5th vave
mall reseräkning milersättning
diners kortingskaart
transaktionskostnad
lennart palmgren malmö
apotek kvällsöppet göteborg

Vägledning om offentlighet och sekretess - Insidan - för dig

Vad är en allmän handling? Handling.

Offentlighet & sekretess - Viktiga begrepp - Legala handboken

Det kan ibland vara lite oklart t.ex. om handlingen finns hos en konsult som myndigheten anlitar eller om en tjänsteman har tagit med sig handlingen hem. Vad menas med allmän handling? En allmän handling är brev, e-post, fax eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form. Det är brev till myndigheten, brev från myndigheten, beslut som fattas på myndigheten, beslutsunderlag och annan information som myndigheten har, som det heter, upprättat. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL. För att handlingen i fråga ska vara offentlig krävs alltså att det är en allmän handling, enligt ovanstående punkter, och att den inte är sekretessbelagd. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där.

En handling är  Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du  För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post,  Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  Vad är inte allmänna handlingar? Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som  Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling  Vad är en allmän handling?