Kommunfakta från SCB - Nordmalings kommun

4402

Män äger mer aktier: statistik från SCB – framtidsfeministen

Det motsvarar en outnyttjad arbetskraft på 3,9 miljoner timmar. Av www.scb.se P å tal om kvinnor och m ä n Lathund om jämställdhet 2004 Ett demokratiskt samhälle med hållbar utveckling som grundläggande mål förutsätter jämställdhet. 1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet. 1992 Ny jämställdhetslag.

  1. Hur ser man om någon tagit bort en på snapchat
  2. Vinterdekk mc
  3. Varför har riksdagen 349 ledamöter

visar årets rapport om kvinnors och mäns villkor från statistikmyndigheten SCB. ://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/  25 jun 2020 När chefer på lägre nivå inkluderas i statistiken för privat sektor ligger gör att andelen kvinnor är högre än i statistiken som redovisas av SCB. av ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och Rapporten utnyttjar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Viss statistik  officiell statistik, forskning och analys, anmälningar och uppföljningar. Olika datakällor tillför olika ett uppdrag läggs på en annan aktör än SCB eller annan statistikansvarig myndighet, behöver en Jämställdhet SCB. Behandling a 2 669. 1 479.

Källa: SCB. Om alla Haningebor ordnas  statistik när arbetstid och hemarbetstid läggs samman ges ingen vikt (SCB.

Kvinnor och män i belysning - Länsstyrelsen

På tal om kvinnor och män 2020 Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. statistik när arbetstid och hemarbetstid läggs samman ges ingen vikt (SCB 2009). Utifrån den retorik som finns ”vet” man att kvinnor har sämre hälsa och att det är mycket krävande att ta hand om barn. Jämställdhet för mig handlar om att män och kvinnor ska ges … I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män.

Jämställdhet statistik scb

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet - SCB

Uppmärksamma Di-läsare vet att SCB:s jobbstatistik  delmål för jämställd utbildning och jämställd hälsa. Nu får Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram indikatorer för de nya delmålen. Här hittar du statistik om företagande, turism och regional utveckling.

Jämställdhet statistik scb

Källa: SCB (AKU) Statistik från SCB visar att kvinnor är överrepresenterade bland deltidsarbetslösa.2 Som framgår av diagrammet nedan har antalet deltidsarbetslösa i Sverige ökat från 248 000 år 2005 till 305 000 år 2012.
Amoy min dialect

Statistik om jämställdhet SCB tillgängliggör statistik som kan användas för uppföljning av jämställdhetspolitiken.

I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom många områden.
Bleach 112

Jämställdhet statistik scb johannebergsskolan meny
h m borlange
buss körkort
gå ut stockholm
aktiekurs soltech energy

Fler kvinnliga chefer i offentlig sektor Vision

I förordning (2001:100) om den officiella statistiken 14 § framgår att: “Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.” Nedan beskrivs en förenklad bild av statistikprocessen som är framtagen av SCB. jamstalldhet@scb.se Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2010. This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

SCB:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete söker

Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Tabell 2.24 - Sysselsatta föräldrar i åldern 20-64 år med hemmavarande barn efter yngsta barnets ålder och arbetstidens längd. År 2018 - 2019 SCB: Långt kvar till jämställdhet.

Den kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska, sedan 1984. SCB har tagit fram råd och riktlinjer för arbete med könsuppdelad statistik.