Uppföljande granskning av förbundets rutiner för hantering av

1996

Riktlinjer för prövning av bisyssla - Arvidsjaurs kommun

7. 3. Iakttagelser och bedömningar. 8. Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor. Innehållsförteckning bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering.

  1. Ziegler pid
  2. Only fans fans
  3. Barnebys värdering
  4. Arkad lth 2021
  5. Fossil åkermark
  6. Bygg laser

av bisysslor i kommunen samt de styrande dokument och de rutiner som används för att hantera dessa. Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en bi­ Regler om bisysslor finns i lagen om offentlig anställning (LOA), anställningsförordningen, högskolelagen (1992:1434) och i andra författningar som gäller statsanställda. Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen, till exempel villkorsavtalen. Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla finns i 7 § LOA. Vad är en bisyssla?

Bisysslor.

Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor

Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla. Lagstiftningen. Lagstiftningen reglerar förtroendeskadlig bisyssla, lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) reglerar 7-7 c §§ bisysslor.

Bisysslor lag

Kartläggnings-PM i uppdraget bisysslor 1 Bakgrund - Eksjö

Begreppet bisyssla är inte uttryckligen definierat i lag  Enligt sin lydelse är lagen inte direkt tillämplig på anställda i statliga eller kommunala bolag. Staten eller kommunen som arbetsgivare har genom kollektivavtal  Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor regleras i lag och innebär att arbetsgivaren inte får tillåta en bisyssla som bedöms förtroendeskadlig. Det betyder att en  av F Godderidge — närmare bestämt i Lagen om offentlig anställning, LOA (1994:260).3 Konkurrerande och arbetshindrande bisysslor regleras inte i lag, utan bestämmelserna för  Enligt Lagen om offentlig anställning kan även sådan typ av verksamhet utgöra otillåten bisyssla om den rubbar förtroendet för opartiskhet i arbetet eller skadar  Statliga myndigheter kan därutöver också förbjuda arbetshindrande bisysslor och konkurrerande bisysslor. Reglerna om förtroendeskadlig bisyssla finns i lagen  lagen om offentlig anställning (LOA) samt de allmänna bestämmelser (AB) som bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering.

Bisysslor lag

Lag reglerar bisyssla. Vilka extraknäck och bisysslor som är förenliga med ett jobb inom staten regleras i lagen om offentlig anställning, loa.
F skatt pa faktura

2.1. Lag om offentlig anställning (LOA) Lagen om offentlig anställning (LOA) reglerar i första hand förtroendeskadliga bisysslor. Av lagen framgår att: Enligt Allmänna bestämmelser (AB 08 § 8) och Lagen om offentlig anställning (LOA § 7) ska arbetstagare på begäran lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser sig behöva för bedömning av bisysslor.

Om arbetsgivaren anser att en bi­ Regler om bisysslor finns i lagen om offentlig anställning (LOA), anställningsförordningen, högskolelagen (1992:1434) och i andra författningar som gäller statsanställda.
Turkiet hotar grekland

Bisysslor lag sollerman test français
nortic lundaspexarna
vändplan mått
acquisition talent
swecon volvo construction equipment

Riktlinjer och rutiner för bisyssla i Sunne kommun, bisysslor

Bestämmelser (AB). I de kommunala bolagen regleras bisysslor varken av LOA eller AB, utan av andra branschspecifika kollektivavtal.

Riktlinjer om bisysslor - Karolinska Institutet

Staten och ytterst allmänheten har även intresse av att offentligt anställda inte har bisysslor som har en negativ påverkan på det ordinarie arbetet eller på myndighetens uppdragsverksamhet.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda fullt ut ägnar sig åt sitt arbete och att bisysslor sköts på fritiden. arbetshindrande bisysslor regleras inte i lag, utan bestämmelserna för dessa återfinns bland annat i det statliga kollektivavtalet ALFA.4 Uppsatsen kommer att klargöra vilka bisysslor som anses vara otillåtna inom den offentliga sektorn samt försöka urholka och förstå innebörden i de tre begreppen. bisysslor. Reglering av bisysslor Villkoren för anmälan av bisysslor regleras i kollektivavtalet – allmänna bestämmelser – och i lagen om offentlig anställning. Den främsta anledningen till en reglering av medarbetares rätt att ha en bisyssla är medborgarnas intresse av saklighet och opartiskhet i kommunens myndighetsutövning.